Trong một văn phòng, một trong những thứ quan trọng nhất chính là chiếc ghế văn phòng. Tại sao? Bởi vì nhân viên, người sử dụng lao động, khách hàng và khách đang ngồi trên ghế khoảng 90% thời gian họ dành cho văn phòng
#mychair
#ghe_van_phong
https://mychair.vn/cac-loai-ghe-van-phong.html