Nhân trắc học trong thiết kế nội thất là gì? Những yếu tố nào sẽ ảnh hướng đến thiết kế nội thất và chúng được ứng dụng như thế nào?
#mychair
#nhân_trắc_học
https://mychair.vn/nhan-trac-h....oc-trong-thiet-ke-no