ro bot hut bui thong minh Roomba 960 la model noi bat cua thuong hieu may hut bui thong minh robot roomba - ban chay hang dau tai My, duoc tich hop nhieu cong nghe tien tien nhu: Ket noi Wi-Fi, Dieu huong thong minh, Cong nghe phat hien bui ban duoc cap bang sang che, Ban chai co the lam sach cac goc canh, Dau lam sach co le tu dong dieu chinh, Hoat dong hoan hao tren tham va san cung https://ducxu.com/robot-hut-bui-irobot-roomba-960/ #ducxu
#vietnam
#robotics
#roboticvacuum
#duongminhduc

Robot hút bụi lau dọn nhà Irobot Roomba 960, App định vị bằng Camera
ducxu.com

Robot hút bụi lau dọn nhà Irobot Roomba 960, App định vị bằng Camera

Robot hút bụi Irobot Roomba 960 là sản phẩm cao cấp của Irobot: Lưc hút lớn, chuyển động thông minh nhờ định vị bằng camera đôc quyền của Irobot,...