Máy đếm tiền Hưng Yên
Test máy đếm tiền cho khách hàng tại hưng yên
Máy chạy nhanh chính xác đọc chuẩn các mệnh giá tiền cũng như bắt tiền giả tiền lẫn loại.