Salah satu perlengkapan yang mesti dimiliki dikapal dan perlengkapan yang sering dipakai di kapal ialah Wire rope sling kapal . Wire rope sling ialah wire rope yang ujungnya diterminasi sehingga menyusun mata. Dari mata wire rope sling inilah dipakai sebagai alat tolong angkat yang biasa disambung dengan sejumlah alat tolong seperti hook, thimble, master link, shackle.

image