35 w - Dịch

Tính năng ở ghế tựa lưng văn phòng
#noithatpt #ghe_van_phong
Phần tựa lưng của ghế văn phòng không đơn thuần chỉ là một thành phần của ghế. Ngoài việc sử dụng để làm chỗ tựa cho lưng, nó còn có nhiều tác dụng trong việc hỗ trợ bảo vệ sức khỏe người ngồi. Đặc biệt nhất là khi tựa lưng có thể ngả ra phía sau một góc độ nhất định.
https://blognoithatpt.wordpres....s.com/2021/09/16/ghe

image