34 w - Dịch

Các mẫu Ghế phòng họp hội trường thông dụng
#noithatpt #ghe_phong_hop
Dù mang thiết kế khác nhau nhưng đều được gọi chung là ghế phòng họp hội trường. Hoặc gọi tắt hơn là ghế hội trường.
https://blognoithatpt.wordpres....s.com/2021/09/20/ghe

image