Vật lý trị liệu (physical therapy), là một trong những ngành y học tổng hợp, bằng cách sử dụng các hiệu ứng vật lý tác động vào cơ thể con người như nhiệt trị liệu, điện trị liệu, quang trị liệu, thủy lực trị liệu, cơ học trị liệu,.. để phòng bệnh, chữa bệnh và phục hồi chức năng. Vật lý trị liệu được sử dụng để cải thiện chất lượng cuộc sống của bệnh nhân thông qua kiểm tra, chẩn đoán, tiên lượng, can thiệp thể chất và giáo dục bệnh nhân. Nó được thực hiện bởi các nhà vật lý trị liệu (được gọi là nhà vật lý trị liệu ở nhiều quốc gia, họ có thể không là bác sỹ như VN quen gọi).
Ngoài thực hành lâm sàng, các hoạt động khác bao gồm trong ngành vật lý trị liệu bao gồm nghiên cứu, giáo dục, tư vấn và quản trị. Các dịch vụ vật lý trị liệu có thể được cung cấp như điều trị chăm sóc chính hoặc bên cạnh, hoặc kết hợp với các dịch vụ y tế khác.
Đây là khoa học có lịch sử lâu đời nhưng mới được phát triển mạnh gần đây
Địa chỉ : Số 18, Đường Trung Yên 10B, Phường yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Sđt : 18000025
Chi tiết liên hệ tại :
Website : https://vatlytrilieu.vn/dong-trung-ha-thao/
Google Maps : https://goo.gl/maps/eQAvynckEkFW8QnMA
Instagram : https://www.instagram.com/dong....trunghathaovatlytril
Tumblr : https://dongtrunghathaovatlytrilieu.tumblr.com/
Flickr : https://www.flickr.com/people/....dongtrunghathaovatly
Pinterest : https://www.pinterest.com/dong....trunghathaovatlytril
Twitch : https://www.twitch.tv/dthtvltl
#dongtrunghathaovatlytrilieu
#vatlytrilieu
#dthtvatlytrilieu
#dthtvltl

image