Máy bó tiền ZD 93
Máy có hệ thống tự ngắt điện an toàn, tụ động dừng khi đủ lực ép
Máy bó với số lượng 1.000 tờ/lần bó.
Máy bó được tiền Polymer và tiền Cotton.
Lực ép của máy: 1.500kg.
Máy dùng toàn bộ rờ le và cuộn từ chĩnh hãng
Trọng lượng: 22kg.
Điện áp: 220v/50hz.

image