Máy bó tiền thếp loại 100 tờ
Máy sử dụng nhiệt để dán đai giấy
Đặc điển dễ vận hành,dễ thao tác sử dụng
Xuất xứ Trung Quốc
Máy hiện được phân phối bởi Thiết bị văn phòng Thiên Minh
#máybótiền #thiếtbịngânhàng

Máy bó tiền LDA

Máy bó tiền LDA sản phẩm chuyên bó loại 100 tờ máy có sử dụng giấy nhiệt cho ra thếp tiền đẹp. Thiên Minh nhà cung cấp thiết bị ngân hàng tại Hà Nội