Những tự game autochess hay

Auto chess là một mod trò chơi video chiến lược cho trò chơi vide được phát triển bởi Drodo Studio và phát hành vào tháng 1 năm 2019, trò chơi có các yếu tố của cờ vua và hỗ trợ tối đa tám người chơi.

Dota Auto Chess là một bản mod trò chơi điện tử chiến lược cho trò chơi điện tử Dota 2. Được phát triển bởi Drodo Studio và phát hành vào tháng 1 năm 2019, trò chơi có các yếu tố của cờ vua và hỗ trợ tối đa tám người chơi. Sự phổ biến của bản mod, với hơn tám người chơi. triệu người chơi vào tháng 5 năm 2019, dẫn đến sự ra đời của thể loại auto đánh nhau với một số trò chơi khác được phát hành. Cuối năm 2019, Drodo Studio đã phát triển một phiên bản độc lập được gọi đơn giản là Auto Chess, trong khi Valve, nhà phát triển của Dota 2, đã phát triển phiên bản độc lập của riêng họ được gọi là Dota Underlords. Read more

116 Lượt xem