Nhân viên kinh doanh PMG

Công ty kinh doanh lĩnh vực tài chính

  • Tìm kiếm khách hàng mới để cung cấp bán sản phẩm và dịch vụ trực tiếp của VPBFC theo từng thời kỳ
  • Tương tác với khách hàng trong khuôn khổ các cuộc trò chuyện qua điện thoại, gặp mặt trực tiếp để nhắc nhở và hướng dẫn khách hàng thanh toán các khoản vay
  • Hợp tác với các đơn vị có liên quan nhằm tìm hiểu nhu cầu tín dụng của khách hàng và sử dụng các thông tin này để duy trì cập nhật liên tục danh sách các khách hàng tiềm năng
  • Hỗ trợ quản lý trực tiếp trong việc phát triển và thực hiện các chiến dịch bán hàng trực tiếp ( nếu có)
  • Tối đa hóa các sản phẩm hiệu quả cho các phân khúc khách hàng khác nhau
  • Ghi lại dữ liệu khách hàng và số liệu năng suất ( ví dụ sản phẩm dịch vụ được bán mỗi ngày) để báo cáo cho quản lý trực tiếp
  • Tuân thủ các quy định , quy tắc và chính sách để đáp ứng các mục tiêu của VPBFC

Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao bởi quản lý trực tiếp

- Lương cơ bản : 4.730.000 VND

- Loại hình hợp đồng: 6 tháng (không thử việc)

- Bảo hiểm: BH theo qui định nhà nước ban hành

- Bonus: tùy vào năng lực của UV (tổng thu nhâp trong 2 tháng đầu tiên dao động khoản 8 - 9 triệu), từ tháng thứ 3 trở lên thu nhập UV sẽ over 10mil – 15mil.

UV hiện tại làm tốt nhất dao động tổng thu nhập khoản 18 – 23mil. Sau 3 tháng làm việc tốt đạt chỉ tiêu over 80% sẽ được xét duyệt kí hợp đồng chính thức

Cv gửi về email: phkieu698@gmail.com

Liên hệ:         096 909 2985

41 Lượt xem